Dương Xá

Hiện có 4 bất động sản.

Chuyển công tác bán 59,4m2 nhà cấp 4 tại mặt đường 179 Kiêu Kỵ, Gia Lâm

4.550 Tỷ · 60 m² · Dương Xá

Chủ cần tiền thiện chí bán 59,4m2 nhà cấp 4 mặt đường 179 Dương Xá, Gia Lâm

4.55 Tỷ · 60 m² · Dương Xá

Cần bán 59,4m2 nhà cấp 4 tại mặt đường 179 xã Dương Xá, Gia Lâm

4.550 Tỷ · 59 m² · Dương Xá

Cần bán 184,7m2 thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

6.256 Tỷ · 185 m² · Dương Xá